Pravidlá soutěže

Zbierame fotografie Vašej starej kuchyne a vymeníme Vám ju za novú, podľa Vašich predstáv.

Získajte čo najvyšší počet hlasov!

 

Souťež má 3 fázy:

 

1. Přihlášení do soutěže

01.09.2020 - 30.09.2020 (15.10.2020 do 15:10)

Připravte si 1-5 fotografií Vaší staré kuchyně, které nahrajete pro přihlášení.

Sdílejte odkaz přihlášené kuchyně nebo ID kuchyně, kde Vaši známí mohou hlasovat. Po přihlášení bude Vaše kuchyň schválena vyhlašovatelem do 48h.

 

2. Hlasování

01.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10

Rozdávejte hlasy každý den!

Každý hlasující 3 hlasy, které může každý den bez zbytečné registrace rozdat třem různým přihlášeným kuchyním. Pět správně přihlášených kuchyní s nejvyšším počtem hlasů postoupí do losování soutěže.

 

3. Losování a prohlášení

15.10.2020 po 15:10 - 20.10.2020 (vzhledem k aktuální situaci došlo ke zdržení a výherce zveřejníme do 23.10.2020)

Kuchyně, které postoupí do dalšího kola, budou po prověření a potvrzení zveřejněny na této stránce. Po vylosování Vaši kuchyni zaměříme, abychom docílili Vaši nejvyšší spokojenost a splnili představu Vaší vysněné kuchyně. Výherce soutěže zveřejníme do 20.10.2020 (vzhledem k aktuální situaci došlo ke zdržení a výherce zveřejníme do 23.10.2020).

 

 

 

Úplné znění pravidel soutěže (dále také jako statut nebo pravidla soutěže)

Soutěž o kuchyni snůOBECNÉ

1. Organizátor soutěže a partner soutěže: Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

XLMX obchodní s.r.o.

IČO: 624 972 86

se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsaná v Obch. rejstříku vedeným m
ěstkým soudem v Praze oddíl C, vložka 173883, DIČ: CZ62497286, (dále jen organizátor nebo Möbelix).Společnost Möbelix je obchodní společnost, která na území České republiky provozuje síť maloobchodních prodejen Möbelix a e-shop www.moebelix.cz (dále jen prodejny Möbelix).2. Soutěž probíhá na území České republiky.3. Soutěž je propagována ve sdělovacích prostředcích (médiích) včetně internetu, v prostorách a na místech, která vlastní nebo provozuje pořadatel.4. Termín konání soutěže: Soutěž s názvem Soutěž o kuchyni snů (dále jen soutěž) probíhá od 02.09.2020 (00:00:00) do 20.10.2020 (23:59:59) (dále jen čas konání soutěže) na území České republiky (dále jen místo konání soutěže).5. Odpovědnost za splnění podmínek účasti v soutěži nese soutěžící. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži a souhlasí s pravidly soutěže (dále jen soutěžící). Osoby mladší 18 let musí být zastoupeny zákonným zástupcem, pokud nevstoupily právní způsobilost jiným způsobem. Osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí být zastoupeny zákonným zástupcem také.PRŮBĚH SOUTĚŽE6. Zapojit se do soutěže je možné v čase 1. fázi (viz. Bod 7 níže) konání soutěže v termínu od 2.9.2020 do 30.9.2020 včetně prostřednictvím registrace na stránce https://trendovynabytek.cz/register (dále jen jako soutěžní stránky), kde soutěžící uvede své osobní údaje - jméno, příjmení, ulice, číslo, PSČ, obec a telefonní číslo. Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže. Následně bude na soutěžní stránce vyzván k nahrání (uložení) jedné až pěti fotografií jeho aktuální kuchyně. Podmínkou je, aby do soutěže byly přihlášeny jen kuchyně, které budou v případě výhry vyměněny a to v minimální délce 2,20 m. Tento rozměr je závazný i pro použití výhry. Soutěžící proto musí být vlastníkem kuchyně a nemovitosti, v níž se kuchyň nachází, nebo disponovat jiným právem, na jehož základě bude v případě výhry možné kuchyňskou linku vyměnit za výhru.

Cílem soutěže je vybrat kuchyni, která potřebuje výměnu kuchyňské linky z důvodu jejího opotřebení nebo jiných nedostatků.

Po ukončení 1. fáze (registrování soutěžících) nastává 2. fáze - hlasování o finální pětici registrovaných kuchyní. Hlasování proběhne na stránce https://trendovynabytek.cz v datu 1.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10 a hlasovat může jakýkoliv návštěvník stránky max. 3 krát během jednoho dne. Hlasující vybírají kuchyni, která si podle jejich názoru nejvíce zaslouží výměnu za novou.

Po ukončení 2. fáze - hlasování, nastává 3. fáze soutěže v termínu 15.10.2020 od 15:11 - 20.10.2020 (vzhledem k aktuální situaci došlo ke zdržení a výherce zveřejníme do 23.10.2020), kdy usedne tříčlenná komise složená z marketingového manažera společnosti Möbelix CZ, s.r.o., vedoucího oddělení kuchyní společnosti Möbelix CZ, s.r.o. a nezávislého pozorovatele hostujícího společností Möbelix CZ, s.r.o. Tato komise rozhodne o finální patici přihlášených soutěžících, z nichž vybere vítěze. Komise může, ale nemusí vzít v úvahu výsledky hlasování. Komise vybere kuchyni, která podle jejího názoru nejen potřebuje výměnu, ale je také vhodná vzhledem k technické a jiné podmínky pro výměnu za kuchyňskou linku z prodejního portfolia pořadatele a následku marketingovou a reklamní propagaci. Výherce bude oznámen veřejnosti prostřednictvím stránky https://trendovynabytek.cz a výherci bude oznámena výhra telefonicky do 5 dnů od rozhodnutí komise.Výhra: Cenou pro výherce je poukaz v hodnotě 130 000 Kč, který lze využít na úhradu ceny za kuchyňskou linku bez elektrických spotřebičů a dřezu z prodejního portfolia pořadatele v minimální délce 2,20 m, naplánovaná v kuchyňském studiu jedné z prodejen společnosti Möbelix CZ, sro. Výhru nelze umístit jinde, než jako náhradu za přihlášenou výherní kuchyni. Náklady na odstranění původní kuchyňské linky a spotřebičů, jakož i její dopravu a likvidaci, případně náklady na opravu a úpravu nemovitosti, potřebné pro výměnu kuchyňské linky, nejsou ve výhře zahrnuty a nese je výherce.7. Fáze soutěže

1. fáze (2.9.2020 - 30.9.2020) - Registrace fotografií kuchyní a osobních údajů

2. fáze (1.10.2020 - 15.10.2020 do 15:10) - Hlasování o finální pětici registrovaných kuchyní

3. fáze (15.10.2020 od 15:11 - 20.10.2020) - Výběr vítěze tříčlennou komisí a oznámení výsledku soutěže (vzhledem k aktuální situaci došlo ke zdržení a výherce zveřejníme do 23.10.2020)PROHLÁŠENÍ VÍTĚZE A PODMÍNKY ÚČASTI8. Pokud se soutěžící přihlásí prostřednictvím on-line soutěžního formuláře na stránce:

https://trendovynabytek.cz a nahraje jednu až pět fotografií své aktuální kuchyně, vstupuje do soutěže o výhru.9. Výherce plánované kuchyně bude po skončení zasedání komise, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, kontaktován pořadatelem. Při prvním kontaktu bude výherce požádán o kontaktní údaje, kvůli jejich ověření. Výhra bude předána prostřednictvím poukazu na úhradu ceny plánované kuchyně v hodnotě 130 000 Kč včetně DPH ze sortimentu společnosti Möbelix. Kuchyni si bude moci výherce naplánovat v termínu 25.10.2020 - 31.1.2021 a závazně ji objednat. Následně je výherce povinen umožnit společnosti Möbelix zaměření kuchyně v prostorách montáže v dohodnutém čase. Případné zpoždění zaměření z důvodů na straně výherce má za následek posun dodací lhůty. Dodání kuchyňské linky na základě výběru výherce bude realizováno do 10 - týdnů od objednání kuchyně ze strany výherce, pokud se nedohodne s výhercem delší lhůta dodání, nebo pokud prodloužení dodací lhůty nebude způsobené zpožděním ze strany výherce.

Výherce je povinen na vlastní náklady před termínem montáže kuchyně upravit elektrické rozvody a přívody vody, případně zrealizovat další související instalační práce a technické úpravy, resp. úpravy nemovitosti, aby bylo možné kuchyňskou linku namontovat podle naplánovaného řešení.

Pokud výherce z jakýchkoliv důvodů nenaplánoval kuchyni v uvedeném termínu, nebo nevyužije poukaz, platnost poukazu v hodnotě 130 000 Kč po 31.1.2021 zaniká a výherce nemá nárok na jeho náhradu či náhradu výhry, nebo škody, či jakékoliv jiné nároky vůči pořadateli. Stejně to platí i v případě, že z jakýchkoliv důvodů mimo působnosti pořadatele nebude možné kuchyňskou linku namontovat jako náhradu za výherní kuchyni. Naplánuje-li výherce kuchyni za nižší hodnotu, než je výherní poukaz, rozdíl je možné použít na nákup jiného zboží nebo služeb, ale pouze z produktů vybraného výrobce kuchyní. Výherce není oprávněn žádat vyplacení případného nevyčerpaného zůstatku poukazu v hotovosti.10. Pořadatel využije ke kontaktování výherce kuchyně výlučně telefonický kontakt uvedený ve formuláři. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat do 3 pracovních dnů během pěti telefonních pokusů, přičemž pokus o telefonické kontaktování výherce se uskuteční v každém ze 3 (tří) pracovních dnů v době mezi 9:00 a 17:00 hod, zůstává výhra ve prospěch pořadatele a ten si vyhrazuje právo postupovat dál ve smyslu bodu 11.11. Pokud nedojde k předání výhry z důvodů na straně výherce, nebo pokud nedojde k prvnímu kontaktu s výhercem ve smyslu bodu 10., nebo pokud výhra zůstane ve prospěch pořadatele ve smyslu bodu 10., vyhrazuje si pořadatel právo vybrat náhradního výherce, toto právo však nemusí využít.12. Výhru předá pořadatel výherci způsobem, který mu sdělí při prvním kontaktu o oznámení výhry ve smyslu bodu 10. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od výherce prokázání se fotografiemi kuchyně, které nahrál na soutěžní stránku a prokázat vlastnické či jiné právo, které výherci umožní výměnu výherní kuchyňské linky za výherní dle výběru výherce.

13. Výherce není povinen výhru přijmout. Výherce nemůže nárok na výhru převést na třetí osobu. Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení

14. Výhra podléhá dani z příjmu ve smyslu zákona č. 595/2009 Sb. Pořadatel neodpovídá za případné daňové povinnosti soutěžících a úhradu případné daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona o dani z příjmů. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou z důvodu jejich účasti v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži. Potvrzení o hodnotě výhry podléhající zdanění výherce dostane od pořadatele při jejím přebírání.

15. Účastí v soutěži (odesláním soutěžního formuláře) vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako nařízení) uděluje společnosti Möbelix souhlas na zpracování osobních údajů (dále také jakoosobní údaje) poskytnutých v rámci soutěže (v rozsahu - oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefonní číslo, případně e-mail a eventuálně i věk, což platí i v případě zákonného zástupce), a to až do uplynutí stanovené doby uchovávání nebo do písemného odvolání tohoto souhlasu zaslaného pořadateli poštou doporučeně na adresu sídla, nebo e-mailem na 1b7s@moebelix.sk. Osobní údaje, které byly pořadateli předány v rámci účasti na soutěži, budou použity výhradně pro účely realizace soutěže a marketingové propagace pořadatele (odeslání výhry, popř. ověření věku, zveřejnění příslušných osobních údajů výherců). Poskytnuté údaje budou pořadatelem v případě výherce zpracovávané nejvíce 6 měsíců od předání výhry, následně budou vymazány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje ostatních soutěžících budou po předání výhry výherci neprodleně vymazány.

Po odvolání souhlasu není však další účast na soutěži možná. Pořadatel poučuje soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je pořadateli poskytnout na zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace, zejména identifikační údaje pořadatele jako provozovatele, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže a marketingová propagace pořadatele), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, email a kontaktní telefonní číslo a eventuálně i věk), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele https://trendovynabytek.cz). Účastí v soutěži soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry (v rozsahu jméno, iniciály příjmení a obec). Údaje poskytnuté soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky. Provozovatelem ve smyslu nařízení je pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 nařízení), t. j. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm pořadatel zpracovává a další práva dle nařízení, pokud například zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů (čl. 16 nařízení ), jakož i právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) pořadatelem, který bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a archivář). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení. Soutěžící má také právo na poskytnutí informací o opatřeních, která byla přijata na základě jeho žádosti, nebo o důvodech nečinnosti a o možnosti podat návrh na úřad. Möbelix je povinen oznámit soutěžícímu (nebo jeho zákonnému zástupci) opravu jeho osobních údajů, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a pokud o to požádá, i o příjemcích.

Ve výše uvedených případech nebo v případě dotazů nebo stížností se můžete písemně nebo prostřednictvím e-mailu obrátit na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů. Pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Odpovědnou osobu společnosti Möbelix CZ, s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese 1b7s@moebelix.sk nebo písemně na adrese Möbelix CZ, s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5.16. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit věk výherce tak, že ho vyzve k předložení dokladu totožnosti. Soutěžící mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze s předchozím výslovným souhlasem jeho zákonného zástupce. Pokud se soutěže zúčastní soutěžící mladší 18 let nebo soutěžící, který nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu z jiného důvodu, má se za to, že se soutěže účastní s předchozím výslovným souhlasem jeho zástupce, který v plném rozsahu souhlasí s pravidly soutěže a uděluje příslušné další souhlasy podle jejich ustanovení. Zástupce soutěžícího prokáže v případě výhry náležitě svoji i soutěžícího totožnost. Je-li výherce nezletilý nebo není oprávněn k právním úkonům v plném rozsahu, výhru dostane po potvrzení výhry prostřednictvím svého zástupce. Společnost Möbelix CZ, s.r.o. má právo prověřit pravdivost poskytnutých údajů včetně věku. V případě, že soutěžící poskytne údaje neodpovídající skutečnosti, bude ze soutěže vyloučen. Pokud soutěžící nesplní nebo poruší podmínky uvedené v těchto podmínkách soutěže, ztrácí nárok na účast v soutěži a na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, toto právo však nemusí využít.17. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže. Vyloučení se vztahuje i na osoby jim blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Pokud se do soutěže přes výše uvedenému zákazu zapojí zaměstnanec pořadatele soutěže nebo jemu blízká osoba ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, považuje se jejich účast a jakákoliv případná výhra v soutěži za neoprávněnou. Jakákoliv výhra, která bude v důsledku uvedení společnosti Möbelix CZ, s.r.o. ze strany soutěžícího v omylu předána neoprávněnému výherci, se považuje za bezdůvodné obohacení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Neoprávněný výherce je povinen předmět bezdůvodného obohacení neprodleně vydat společnosti Möbelix CZ, s.r.o.18. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.19. Výplata peněžního plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou není možné.20. Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na https://trendovynabytek.cz a v sídle pořadatele.21. V případě zájmu o bližší informace týkající se soutěže mohou soutěžící napsat na adresu 1b7s@moebelix.sk nebo využít zprávy na oficiálním facebooku Möbelix CZ https://www.facebook.com/MobelixCZ.

22. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na jakékoli organizační změny a právo kdykoliv soutěž bez náhrady zkrátit, prodloužit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo statut soutěže kdykoli změnit. Změny statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel soutěže (statut se zapracovanými doplněními) pořadatel zveřejní stejným způsobem jako původní status.V Bratislavě dne 25.08.2020